Tồng hợp những mẫu bàn thờ cho không gian thờ cúng

Tồng hợp những mẫu bàn thờ cho không gian thờ cúng

Bàn thờ là nơi kết nối giữa hai thế giới thế giới của hiện thực và tâm linh , cũng là nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm, nơi thể hiện những nỗi lòng, mong muốn tới thần linh, ông bà cha mẹ để các ngài nhìn thấy, nghe thấy những lời đó để phù hộ đồ trì cho gia đình luôn gặp may mắn con cái học hành tiến tới, làm ăn phát đạt

Bàn thờ có nhiều tên gọi khác nhau như nhang án , án gian, sập thờ, chấp tải , cũng theo cách thờ cúng những người khác nhau thì có những kiểu khác nhau như thờ phật, thờ thần tài, bàn treo, Tuy có nhiều tên gọi khác nhau nhưng điều chung là mục thờ cúng để tưởng nhớ đến những người đã mất ghi nhận công lao của những người đó để đời đời thờ cúng hương hỏa

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-01

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-02

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-03

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-04

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-05

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-06

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-07

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-08

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-09

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-10

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-12

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-13

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-14

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-15

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-16

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-17

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-18

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-19

Liên hệ báo giá

Bàn thờ thần tài

Bàn Thờ Thần Tài CĐ-BTTT-20

Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá

Tuy có nhiều tên gọi khác nhau nhưng điều chung là mục thờ cúng để tưởng nhớ đến những người đã mất ghi nhận công lao của những người đó để đời đời thờ cúng hương hỏa
Hotline: 036.983.6262
Chat Facebook
Gọi điện ngay