Hướng Dẫn Văn Khấn Lễ Thần Linh và Gia Tiên ngày tết Nguyên Đán

Văn khấn Thần Linh và Gia Tiên ngày tết Nguyên Đán.

Văn khấn Thần Linh trong nhà ngày mồng tết Nguyên Đán .

Nam mô A Di Đà Phật! (ba lần)

Kính lạy:

– Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Phật Trời, Hoàng Thiên, Hậu Thổ.

– Chư vị Tôn thần.

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng giêng, năm ……………….., nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình.

Tín chủ con là: ……………………………………………………….

Ngụ tại: ………………………………………………………………

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật, bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn thần. Thiết nghĩ Tôn thần hào khí sáng lòa, án đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỉ vinh hưởng, con cháu cát tường khang kiện.

Mong ơn Đương cảnh Thành hoàng, đội đức Tôn thần bản xứ

Hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai.

Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Mâm cúng ngày tết có đầy đủ mặn ngọt, hương hoa quả, rượu thịt

Văn khấn Tổ Tiên ngày mồng tết Nguyên Đán.

Nam mô A Di Đà Phật! (ba lần)

Kính lạy:

– Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Các cụ Tổ khảo, Tổ ký, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.

Nay theo thế luật, âm dương vận hành, tới tuần Nguyên Đán, một một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới, con cháu tưởng niệm ân đức tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tất cả báo ba xuân.

Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa, kính dân lên trước án.

Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, bác thúc, huynh đệ, cô dì tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại.

Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, phù hộ độ trì con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông.

Bốn mùa không hạn ách, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Tín chủ lại mời: các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ, ở trong đất này cùng về hâm hưởng.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.