Chọn Hướng Nhà Ở , Trổ Cửa Nhà Theo Mạng Gia Chủ Trong Phong Thủy

(Theo Bát Trạch với 24 Sơn Hướng)

MẠNG TRẠCH

Tức là cung phi của chủ nhà nó nằm ở trung tâm (chính giữa) các  Bát Quái Đồ

Luận mạng thường phải luận Tọa sơn, luận mạng ,Trạch không xét đến Tọa sơn vẫn có hung mã Tiểu hung, nếu luận Tọa sơn không xét đến mạng Trạch là đại hung, dưới đây là 1 ví dụ: Trên 24 sơn hướng để bếp có cung Cát cũng có cung hung không thay đổi. Như Bính sơn, Đinh sơn và Ngọ sơn thuộc cung Ly thì Đinh sơn hung, còn Bính sơn và Ngọ sơn thì Cát là tốt, nhưng tốt cho những người mạng Tây tứ Trạch, còn những người tuổi Đông tứ Trạch, đặt bếp lên đó không cần luận mạng Trạch là đại hung. (Luận sơn hướng nhi bát luận mạng giả đại hung)

Nếu người mạng Tây tứ Trạch đặt bếp lên đó là hạp Trạch là tốt mà không để đúng vào Bính sơn và Ngọ sơn Cát lại lầm để lên Đinh sơn cũng làm tiểu hung, đó là: “Luận mạng nhi bất luận sơn hướng giả tiểu hung”
Đại để thấy cung Phước đức hoặc Tấn tài để cửa ngõ tốt, nhưng phải xem nó thuộc sơn hướng nào, có hạp mạng Trạch, chủ nhân mới tốt, không hạp mạng vẫn hung.

HƯỚNG NHÀ Ở 

TÂY BẮC  

Nhà day cửa Tây Bắc thì đường ra vào gặp ngay cung Sơn Tấn Tài, Quan Tước và Quan Quý, như vậy là hướng tốt, phải tránh Sơn Cung Tố Tụng, Tử Ai, Pháp Trường, Điên Cuồng đó là hướng xấu.

CHÁNH BẮC

Nhà day của hướng Chánh Bắc, thì đường ra vào có một cung Phương Xương Dâm, vậy nên tránh khỏi Xương Dâm mà xiêng về Đông Bắc một tý là gặp được Thân Hôn, Hoan Lạc và tại Quý Sơn nhằm Hoan Lạc rất tốt.

ĐÔNG BẮC  

Nếu mà day cửa hướng Đông Bắc, nên tránh Cấn Sơn tức hướng Bại Tuyệt mà khai đúng về Sửu gặp Hoan Lạc Sơn.

CHÁNH ĐÔNG

Nhà day cửa hướng Chánh Đông, là đường ra vào Ất là Hoan Lạc, nếu Thìn Sơn là tuyệt bại.

ĐÔNG NAM

Nhà day cửa hướng Đông Nam, phải đặt đường ra vào Tốn Sơn thì được Vượng Tài, hoặc là Tỵ sơn thì gặp Phước Đức, bằng phạm vào Thìn Sơn là tuyệt bại, Bính sơn thì phạm ôn Hoàng.

CHÁNH NAM

Nhà day cửa hướng Chánh Nam, thì đường ra vào phải đặt cho đúng hướng Ngọ Sơn được Thân hôn hay đặt tại Đinh Sơn được Hoan Lạc, tránh Bính Sơn phạm Xương dâm xấu.

TÂY NAM 

Nhà day cửa Tây Nam, lối ra vào phải đặt hướng Khôn Sơn thì tốt đươc Lạc Phú, không nên đặt lối ra vào nơi Mùi Sơn thì gặp Cô Quả, Thân Sơn và Đinh Sơn đều xấu.

CHÁNH TÂY   

Nhà day cửa về Chánh Tây, phải đặt đường ra vào nơi cung phương Vinh Phú, Thân Hôn, Hoan Lạc tránh Cô Quả, Thiếu Vong, Xương Dâm và Tuyệt Bại.

ĐẤT CẮM NỀN

(ĐỊNH CƠ)

Muốn kiến tạo nhà cửa, trước hết phải định chỗ đặt nền nhà. Thuật phong thủy gọi là định cơ, điều quan trọng nhất là hình dáng căn nhà, do kiến trúc sư am hiểu về hình thức tốt xấu, thứ hai là lựa chiều hướng con đường đi ở gần và phòng hỏa hoạn. Đầu tiên là đặt la bàn (la kinh) ở chỗ mạch nhỏ dần vào nền nhà (tức long nhập thủ) để lấy khí thanh thuận , rồi lấy sợi dây kéo thẳng từ chỗ đó đến chỗ đặt la bàn là chỗ giữa nền, đặt làm phòng chính của tòa nhà, sau đó lấy thước để đo. cắm hướng vào phần kim, rồi mỗi cạnh kéo 1 sợi dây để qui định ranh giới của ngôi nhà. Dùng chân bước hoặc đo thước đúng ở khoảng trung tâm sóng một cây cọc, rồi kéo sợi dây dài, chia ra 24 phương vị, dùng những cọc nhỏ ghi rõ từng phương vị 1 cho cẩn thận, để cho tiện việc phân định các căn phòng cùng mọi chỗ, định đặt làm gì, như là: đào giếng, đặt ống cống tiêu nước đi nơi đặt nhà xí (cầu tiêu), trổ cửa ngõ lớn v.v. Sau khi đã chuẩn định, rồi mới chọn ngày lành tháng tốt để khởi công.

Nếu chỉ là sửa sang lại căn nhà cũ thì chỉ cần đặt la bàn để biết trung cung và các phương vị, xem hướng và các phương trong phạm vi của ngôi nhà, chỗ nào tốt, chỗ nào xấu, để lựa chọn, nếu muốn thay đổi. Trường hợp này không cần phải dùng cọc. mà chỉ biên vào giấy dán vào những chỗ ấy mà trông cũng được.

CHỌN PHƯƠNG HƯỚNG

TRỔ CỬA CHO CHỦ NHÀ MẠNG KIỀN

Kiền Trạch gồm có 3 sơn: Tuất, Kiền, Hợi.
Kiền sơn đối Tốn hướng, Hợi sơn đối Tỵ, Tuất sơn đối (chiếu phối) Thìn, tương ứng tại Trạch đó. Bổn Trạch ở phương Đoài, hết thẩy những vị ấy là thuộc Cát tinh, Cấn phương thì có tiểu tì (vết hung nhỏ) không bằng Dậu phương là tốt thứ nhất. Nếu Khảm phương bị Lục sát, Chấn phương phạm Ngũ quỷ, Tốn phương là họa hại, Ly là tuyệt mạng, tức phá quân đều là phương bất lợi,
Kiền Trạch là chính Tốn hướng, không nên trổ cửa chính giữa gian, lại hợp Tây tứ Trạch, nên trổ cửa bên Bạch hổ là thượng hạng cát. Kiền Kim, Tỵ là cửa cái, lại trổ cửa bên Tỵ phương, trổ cửa bên Đoài phương ở canh vị lại không phạm Tốn hướng là Sát diệu, là đệ nhất hạng  hoặc cửa cái tại Khôn, lấy Lão âm, Lão dương phối hợp, lại hợp Diên niên, Vũ khúc, Kim tính là tỷ hỏa, tinh trợ bổn cung. Vậy hợp cục Thiên Địa định vị. Lại thấy sách Diễn văn có 1 chỗ nói : “Bất định khôn môn” nghĩa là :không trổ cửa ở phương Khôn, đó là lấy lí có Tam bích tại Khôn, nó hợp khí lại thì có tỉ ô nhỏ vậy. Bất sợ hợp với Tứ bạch. Kiền là Lục bạch Kim tinh hợp với Thất xích tinh đến bổn cung là tọa vượng, Bát bạch thờ tại Đoài là sinh khí được thượng hạng cát. Nếu trổ cửa ở Cấn phương là Thiên y Cự môn thể tinh. Thổ sinh kiền Kim là tinh sinh cung cùng ở thượng hạng cát Trạch. Lấy 3 cái đó để so sánh thì Khôn kỷ nên trổ cửa cái, ở Đoài nên trổ cửa thứ 2, ở Cấn trổ tiểu  môn (cửa nhỏ) là đủ cả tam cát môn.

CHỦ NHÀ MẠNG KHẢM

Tỷ sơn, Nhâm sơn, Quý sơn.
Trạch này lợi ở vào năm, tháng Thân, Tý hợp với Mộ ở Thìn, tương ứng với Thân Tý là bên Trạch tọa cung được toàn mĩ, ở hai bên có thể trổ cửa nhỏ, cửa sau ở Nhâm, ở Quỹ 2 phương không lìa phương cát của bổn cung. Không nên lấn vào phương Hợi, phương Sửu.
Tra xem cái Khảm Trạch phối với Tốn là Sinh khí, Chấn là Thiên y, Ly là Diên niên, nên trổ cửa lộ (cửa ngõ đi ra đường). Nhưng 3 phương này hợp với Tam bạch, cũng có chỗ không được tân cát (tốt hết cả) như Kiền thì Lục sát. Khôn thì Tuyệt mạng, Cấn thì Ngũ quỷ mà Đoài là họa hại, càng thêm là bất cát, đến hợp Tử, Bạch thì Khảm là Nhật bạch Thủy tinh, hợp được Lục bạch kim đáo bổn cung, là Tọa sinh khí. Nhị hắc đáo Kiền, Bát bạch đáo, Chấn đều có sát khí. Nhưng Chấn là Thiên y Cự môn, có thể trổ tiểu môn (cửa nhỏ tiện đi trong nhà) để trợ lực sự cát trường cho cửa chính. Như Địa hình có thể trổ cửa lớn, lại hợp với Đông tứ Trạch, thì nên trổ cửa phương Đông rất tốt. Tam bích tại Đoài là Lộc tồn, Tứ lục tại Cấn là Liễm trinh Ngũ quỷ, đều là thoái khí. Thất xích đáo khôn là sinh khí. cửu tứ đáo Tốn cũng là đáo khí (Khí chết).
Tốn cung lấy Tam lang hợp với tử khí, cũng có Thể trổ cửa nhỏ mà giúp cho cửa lớn, thêm tốt. cửa ở phương Tốn thì Mộc vào phương Khảm, phương trì thân quý, đã thấy Khảm Trạch trổ Tốn môn được cát tường nhiều lắm rồi. Khôn cung lấy Phá quan mà hợp Sinh khí, cho nên Quý sơn, Đinh hướng có trổ cửa ở Khôn, Thân vĩ ở khảm là Thủy, tức là Sinh phương mà có Sinh tinh chiếu, hay kiêm cả nghinh, hợp thủy lại ở bên phải. Đây chẳng qua là còn đó để đợi bên trái, chứ không thể trổ cửa ở Ngũ quỷ được. Ly phương là Họa hại, Chấn là Lục -Sát, Tốn là tuyệt mạng là không tương
phối, đến Sự phối hợp của Tứ bạch, thì Cấn là Bát bạch Thổ tinh, phối hợp được Nhị khắc là Thổ đáo Bổn cung, cũng là tọa vượng, cửu tứ đáo Kiền đó là Sinh khí, nên lấy là cửu thứ nhất, khai bạch tại Đoài, tuy là khí chưa có thuần, nhưng có thể trổ cửa, đào giếng được, Tam bích ở Ly, tứ lục ở Khảm đều là Sát khí, mà Khảm càng hung hơn! Ngũ hoàng ở Khôn, tuy là Tham lang, mà Tham lang thuộc Mộc lại cùng với Cấn thổ là hiềm nghi, lấy Khôn để trổ cửa thứ hai, Kiền là cửa cái thứ nhất, Canh, Dậu, Tân 3 phượng trổ cửa cái thứ nhì được cát tường.

CHỦ NHA MẠNG CẤN

Cấn sơn, Khôn hướng… Sửu sơn, Mùi hướng… Dần sơn, Thần hướng. Trạch này lợi vào năm tháng Thân, Dậu, Tuất nhập Mộ ở Thìn, trung ứng vào con thứ 3,4. Phối với Kiền kim là Thiên y, Khôn là Sinh khí, Đoài là Diên Niên, đều nên trổ cửa ở các nơi đó. Nếu trổ Môn Lộ ở Khảm là Kim khắc Mộc. Cửa thứ 2 Canh hợp nạp giáp cũng được.

CHỦ NHÀ MẠNG CHẤN

Mẹo sơn, Dậu…Giáp sơn. Canh.,.Ất sơn, Tân…
Trạch này lợi ở Hợi, Dần, Mẹo năm, tháng hợp vào mô vị của Mùi, trưng ứng vào con trai trưởng. Bổn Trạch tọa cung là Phục vị thì Cát phối Tốn là Diên niên, Ly là Sinh khí, Khảm là Thiên y đến nên trổ cửa. tác Táo hướng. Nếu ở Kiền  là Ngũ quỷ. ở Khôn thì Họa hại, Cấn thì Lục sát, Đoài thì Tuyệt mạng đều là bất cát
(không tốt).Như hợp với Tử, Bạch, thì Chấn là Tam Bích Mộc Tinh, phối hợp được Nhất bạch tinh đáo Bổn cung, là tọa sinh khí, Nhị hắc, Bát bạch đáo Khảm, Thết xích đáo Ly, tuy là khí tính chưa thuần đều có thể trổ cửa được. Tứ lục đáo Kiền thực là vượng khí có thể đảo giếng, làm bếp ở phương đó được. Nếu Ngũ hoàng ở Đoài thì đại bất lợi! Xét trong Bát Trạch đều là hung, đến cả tiểu môn cũng không nên trổ ở chỗ đó. tuy là phục vị trung cung ai tán hữu trụ, có thể trổ cửa lộ đi ra ở phía sau là tiểu môn, cũng phải xét là cát phương mới mở được ! Chấn Trạch, Tốn Trạch đều không nên trổ cửa ở thẳng chính giữa khoảng nhà, đó là ngũ hoàng tại Ly thuộc Vũ khúc Diên niên, Địa lý thiên vân cho là bất lợi, đó là trực xung! Trừ Kha môn, Hỷ môn, cửa chánh, ngoài ra hết thảy mọi nhà bá tánh, không thấy nhà định hướng nào trổ cửa chánh ở Ngọ vị, vì sợ Lộc phá cả cửa cái và Nhị môn, khai thẳng ở phương Bính là được thuần cắt. Tý sơn, Ngọ hướng cũng là Nhị môn Trực khai, cửa cái ở Bính lại càng là cát tường, đều mừng ở Vị xá Văn tinh.
Nếu Nhâm sơn, Bính hướng, có nhiều tả thủy, đảo hữu mới hợp thủy pháp, cửa cái ở phương Tốn thu cát khí của phương Tốn là ngôi Lâm quan của hỏa cục, đều có Tham lang tinh đại vị, rất là cát lợi, không được câu nệ một cái Sách của Nguyên Chính mà nói là  không nên Khai Tốn môn, Bính hướng, hai cửa trổ đối nhau là cát, lợi. cửa lớn, cửa nhỏ không nên trổ ở phương Tỵ, nếu trổ thì phá Lộc của Bính hướng. Nên biết là: Đinh, Ngọ hướng, mà cửa cái trổ cửa ở Bính là đệ nhất hạng! Nếu Bính hướng trổ cửa cái trổ ở Tốn là đệ nhất hạng ! Nếu Bính chỉ có 1 cửa mà tiến thì lấy đối với chính hướng là cát lợi ! Nếu Ngọ hướng trổ cửa ở Ất, Mẹo là Đông- phương Thiên môn Lộ, cũng cát tường. Nếu định hướng, Bính môn, ngoài lại trổ cửa ở phương Khôn để đón nước lại cũng cát lợi! cùng 1 thứ Trạch mà tác dụng có phân biệt, là do người nhân Địa hình, phương tiện mà định.

CHỦ NHÀ MẠNG TỐN

Tốn sơn, Kiền hướng, Tỵ sơn, Hợi hướng, Thìn sơn, Tuất hướng. Trạch này lợi ở năm tháng Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mẹo, nhập mộ ở Mùi, trung ứng vào Trưởng nữ. Đối với Chấn là Diên niên, Khảm là Sinh khí, Ly là thiên y, đều là cát lợi. Trổ cửa ở Đông phương là Giáp, Mẹo, Ất. Trổ cửa ở phương Bắc là Nhân, Tý, Quý đều được cát lợi. Không nên trổ cửa chính thẳng Tốn môn. Nếu mỏ Kiền là họa hại, ở Khôn là Ngũ Quỷ, ở căn là Tuyệt mạng, ở Đoài là Lục sát đều là bất cát .Đến sự phối hợp Tử, Bạch thì Tốn là Tứ lục Mộc tinh, hợp được Tam bích Mộc đáo Bổn cung là tọa vượng. Nhị hắc Thổ tại Chấn, tuy khí chưa được thuần, cũng hợp Tài, Quan cho nên là Diên niên phương, có thể trổ cửa ở đó được. Ngũ huỳnh ở Kiền, Nhất bạch là bất lợi! Lục bạch đáo hoài cũng là sát khí! Thết xích ở Cấn với Đoài phương hợp đằng. Bát bạch tại y, tuy là phương tứ khí mà không sát Cứu tử tại Khảm có thể đào giếng được.

CHỦ NHÀ MẠNG LY

Ngọ sơn, Tý hướng, Đỉnh sơn, Quý hướng, Bính sơn, Nhâm hướng. Trạch này lợi về năm, tháng Dần, Tỵ, Ngọ, nhập mộ là Tuất phương trung ứng vào trung nữ (con gái thứ 2) Bổn cung là phục vị cát. Phối Tốn là Thiên y, Chấn là sinh khí, Khảm là Diên niên, đều là chính phối, nhưng trong đó Khảm có bệnh xung khắc. Nếu Kiền là tuyệt mạng, Khôn là Lục sát, Đoài là Ngũ quỷ, Cấn là họa hại, không phải phối cát. Dần sự hợp với Tuất, Bạch thì Ly là cửu tử Hỏa tinh, hợp được Tứ tục Mộc tinh đáo Bổn cung là tọa Sinh phương, Tam bích tại cấn cũng là Sinh khí, Thất xích tại Chấn, tuy khí chưa có thuần, nhưng thực là sinh phương, Lục bạch tại khôn, nhị hắc tại Đoài, mọi sự đều là cát, Bát bạch tại Tốn, giếng nước, bếp lửa đều dùng được, tiểu môn, cửa cái đều có thể trổ được. Chỉ có Giáp Ất là Mộc phương được cát lợi. Nếu dùng nhị mồn cũng không nên mở rai Chĩnh diện, thẳng đối với nhau, nên lệch về bên trái làm nhâm vị, chuyển đến Chấn mà ra thì tốt lành! Nếu Tý hướng không nên trổ của ở đó, trổ ở Quý thì cung cát lợi. Tóm lại là: ở thẳng vị đó không nên 2 cửa làm đối diện, đưa 2 vị là Nhâm hoặc Quý trổ cũng tốt lành.

CHỦ NHÀ MẠNG KHÔN

Khôn sơn, cấn hướng, Thân sơn, Dần hướng, Mùi sơn, Sửu hướng. Trạch này lợi về năm, tháng Thân, Dậu, Tuất, Hợi Tý nhập mộ ở Thìn, trung ứng vào Trạch môn. Phối Kiền là Diên niên, Cấn là Sinh khí, Đoài là Thiên y. Nếu Khảm thì tuyệt mạng, Ly thì Lục sát, Chấn thì họa hại, Tốn thì Ngũ quỷ, đến sự hợp với Tử, Bạch thì Khôn là nhị hắc thổ tinh, hợp với Bát bạch là đích thổ đáo bổn cung là giúp vượng cung khác đều chưa thuần túy. Theo như Nguyên Chính nhất thư, thì Sửu, Cấn, Dần đều có thể trổ cửa chánh lộ, Kiền, Đoài thì trổ tiểu môn để giúp thêm cát lợi. Luận về hợp với Tử, Bạch, về việc cửa cái ở tam cát phương mà được thuần cát thì ít, vậy bất tất câu nệ, chỉ cần biết là Tây tứ Trạch: Kiền, Khôn, Cấn, Đoài nên trổ cửa ngõ đi ra đường ở phía Bạch hổ (phía tay phải ) Đông tứ Trạch: Chấn, Tốn, Khảm, Ly nên trổ cửa ngõ đi ra phía Thanh Long (bên tay trái) thì tốt ở 3 phương cát được Lai thủy , án, hướng đẹp, tốt, hướng của Chính Trạch có thể lập hướng được, thì chẳng cần tìm hướng Bạch ở phương cát khác, để hướng ở cát phương đó, đều tự lập hướng, được là Đích lợi, không nên theo thủy khí xuất khẩu lập hướng nữa.

CHỦ NHÀ MẠNG ĐOÀI

Dậu sơn, Mẹo hướng,  Cánh sơn, Giáp hướng, Tân sơn, Ất hướng. Trạch này lợi ở năm tháng: Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, nhập mộ ở sinh trung ứng vào Thiếu nữ (con gái út) Phối với Kiền là Sinh khí, Khôn là Thiên y đều là phối cát, mà Kiền liên trùng trùng sinh khí còn tốt hơn nữa! Nếu Khảm thì họa hại, Chấn thì tuyệt mạng, Tốn tuy là Lục sát, Ly tuy là Ngũ quỷ

 

Hotline: 036.983.6262
Chat Facebook
Gọi điện ngay