Giới Thiệu Về Thước Dò Tìm – Đồ Nghề Chuyên Dùng Của Thầy Phong Thủy

THƯỚC DÒ TÌM

THƯỚC DÒ TÌM

Thuật Phong Thủy thường xuyên dùng thước khi tướng địa. “Hổ Hải Tán Văn’ chép: Đời Nguyên cổ nhà sư ở An Phúc, khi chưa xuất gia đi tu, thấy ở bụng con rùa đá thường có dây ti thảo, bèn nói: “ Nhà ngươi đừng có làm chuyện quái gở, để ta kiếm lửa đến đốt rụi nhà ngươi”.

THƯỚC DÒ TÌM
THƯỚC DÒ TÌM

Đêm ấy nằm mơ thấy rùa đá đến bảo: ” Đầm sâu trước viện có Long Vương, Tôi chỉ là chức quan nhỏ dưới quyền Long vương, trên bàn Long vương có hám long kinh và hám long xích, ngày mai tôi lấy trộm đem- cho ông mượn, ông chép cho nhanh rồi trả ngay lại cho tôi. Cũng coi như tôi đền ơn ông”. Hôm sau quả nhiên lấy được kinh và xích (thước) dưới bụng của rùa đá. Vậy là học được phép Phong Thủy, xem cho người .ta, lần nào cũng trúng.
Lại theo La Tu viết trong sách ’Trú Trạch Phong Thủy Khán Cát Hung”, thì các nhà Phong Thủy ở Đài Loan đều có công cụ để tướng địa, hơn nữa rất thần bí. La Tu kể câu chuyện như sau : ” Cò lần tác giả cùng các vị hơn tuổi và cụ Hàn lên núi Quan Âm xem phong thủy . Cụ Hàn đem theo một cái thước đo huyệt do cụ chế tạo. Lần đầu tiên trông thấy một cái thước dò huyệt mà xưa nay chưa ai nghĩ ra, tất nhiên tác giả chú ý xem kỹ.

kéo, khi sử dụng, hai tai sẽ di chuyển mở ra một góc 90°, Cụ Hàn bảo tôi dùng thước này thử tìm huyệt xem ở đâu. Dưới sự chỉ dẫn của cụ, tôi dùng tay phải cầm nhẹ tai thước, tay trái nắm lại để đỡ tai kia của thước để nó không chỉ sang hướng khác. Đi khoảng 10 bước, thì như có một sức mạnh nào đó kéo tai thước chỉ vào chỗ 5 nằm mộ nhỏ. Chúng tôi thử mấy chỗ khác đều không kết quả gì, Cuối cùng trở lại chỗ tường, rào của 5 ngôi mộ nói trên, tôi trèo lên tường đi được hai thước thì tai kéo như bị một lực đẩy nào đó, mở ra một góc 90°, chỉ đúng vào hướng giữa 5 huyệt lại, huyệt mà được thì có một sức mạnh, rất dễ để người ta cho rằng trong 5 mộ có chứa rất nhiều nam châm, nhưng thực ra không có chuyện này, vì rằng nếu có, thì la bàn không sử dụng được.

Vậy mà người cầm la bàn vẫn thấy kim chỉ hướng Nam Bắc. Thước dò huyệt chỉ to bằng ngón tay út, chỉ là một công cụ thô sơ, trừ phi có một sức mạnh vô hình nào đó rất mạnh, nếu không, thước sẽ không nhúc nhích, hơn nữa trăm lần đúng cả trám. Tôi hỏi cụ Hàn thước làm bằng kim loại gì, tiếc rằng cụ không nói. Ý nghĩa của câu chuyện này là, cụ Hàn từ lĩnh vực Kham Dư, từ lĩnh vực khoa học chủ quan, mà đưa vào thí nghiệm một khí cự khoa học, đồng thời chứng minh gọi là huyệt kết do núi sống cấu tạo nên mà người xưa từng nói, quả có một sức mạnh chỉ ít ảnh hưởng đến vật chất  . Thước là một thanh sắt từ, hoạt động theo nguyên lý kim chỉ nam, kết cấu không phức tạp

Hotline: 036.983.6262
Chat Facebook
Gọi điện ngay